Rezerwat pokazowy żubra

Rezerwat pokazowy żubra w Białowieskim Parku Narodowym

 Zwierzęta w Rezerwacie eksponowane są w warunkach półnaturalnych, w dużych zagrodach pokrytych naturalna roslinnościa. 

W rezerwacie, w warunkach zbliżonych do naturalnych, eksponowane są żubry, koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym), wilki i ryś.

Niezapomniane przeżycie dla najmłodszych.